Softdrugs en harddrugs

Wat is het verschil tussen softdrugs en harddrugs? Het verschil zit hem vooral in het juridische aspect. Softdrugs wordt in Nederland gedoogd. Bezit en/of gebruik van harddrugs daar in tegen wordt vaak bestraft. Uitzondering hierop zijn gedoogde zorgvoorzieningen voor langdurig harddrugsverslaafden. Elk land heeft een opiumwet. In Nederland zijn er twee opiumlijsten, dit zijn lijsten met drugs. Op lijst 1 van de opiumwet staan harddrugs die een groot risico vormen voor de gezondheid. Op lijst 2 van de opiumwet staan softdrugs zoals hasj en wiet. De vaak onschuldig lijkende XTC bijvoorbeeld wordt volgens de wet als harddrugs beschouwd.

Voor drugs die een te groot risico op de gezondheid hebben gelden dus strenge regels. Van softdrugs wordt dus gezegd dat ze een aanvaardbaar risico hebben op de gezondheid. Dit betekend echter niet dat ze niet schadelijk zijn, in tegendeel. Daarom gelden er ook strenge regels voor. Harddrugs vormen een onaanvaardbaar risico omdat de kans op ernstig misbruik groot is. Dit kan voor grote psychische en sociale problemen zorgen.

Ook is er bij harddrugs een onaanvaardbaar risico op verslaving. Dit betekend niet dat softdrugs niet verslavend zijn. Er zijn in Nederland zo’n 70.000 mensen die verslaafd zijn aan cannabis (hasj en/of wiet) of het middel ernstig misbruiken. Van alle drugs is dit het grootste aantal in Nederland. Alleen alcohol en tabak kent meer verslaafden en/of misbruikers in Nederland.

Het legale karakter en de verkrijgbaarheid van cannabis lijkt hierin een grote rol te spelen. Nederland staat bekend om de legale cannabis, het gedoogbeleid. Wel sluiten er steeds meer coffeeshops en zijn er politieke partijen die coffeeshops helemaal willen sluiten. Ook de komst van de wietpas heeft beperkingen opgelegd voor alle betrokkenen maar vooral voor de velen drugstoeristen. Softdrugs zijn slaappillen, kalmeringspillen en cannabis. Harddrugs zijn alle andere illegale middelen. De gehele opiumlijsten 1 en 2 zijn hier te vinden.

Geef een reactie