Heroïne

Heroïne is een extreem lichamelijk en geestelijk verslavende harddrug. Heroïne is een opiaat. Opiaten zijn middelen die zijn bereid van de papaverplant. Ook chemisch bereide middelen zoals methadon worden vaak opiaten genoemd omdat ze een vergelijkbare werking hebben. De ruwe papaverplant wordt eerst bewerkt tot bruikbare papaver. Dan wordt er morfine van gemaakt. Van morfine kan heroïne worden gemaakt. De papaverplant groeit in veel warme landen en dus niet in Nederland. Tussen Afghanistan en Pakistan wordt momenteel de meeste papaver geproduceerd.

Heroïne wordt vaak ‘bruin’ genoemd, dit is de veel gebruikte straattaal. Heroïne heeft deze naam te danken aan de lichtbruine kleur die het normaalgesproken heeft. Heroïne is in de jaren ’70 in Amsterdam geïntroduceerd door Chinese drugsdealers. Opvallend is dat het verdampen van heroïne middels een aluminiumfolie en daarna inhaleren ‘chinezen’ wordt genoemd. Dit is naast roken in een pijpje de meest gebruikte manier om heroïne in te nemen. Heroïne kan ook gespoten worden. Het wordt dan met een spuit en naald rechtstreeks in de aderen gespoten. Het algemene beeld is dat heroïne altijd gespoten wordt. Dit komt echter stukken minder voor als het roken ervan.

Op internet is veel informatie te vinden over ‘veilig’ spuiten. Heroïne is niet of nauwelijks recreatief te gebruiken omdat het extreem lichamelijk verslavend is. Je kunt na één keer gebruiken al verslaafd worden. Heroïne is sterk pijnstillend. Heroïne kan naast lichamelijke pijn ook emotionele pijn stillen. Als het effect is uitgewerkt komt de pijn alleen even hard of nog harder terug. Hierdoor wordt je snel verslaafd.

In de jaren tachtig waren de drugsproblemen in Nederland het grootst. Eind jaren negentig is het heroïnegebruik in Nederland afgenomen. Nederland telt nog enkele duizenden gebruikers. Deze gebruikers gebruiken vaak ook nog andere drugs zoals crack en alcohol. Vaak ook slaap en kalmeringsmiddelen. Heroïne is niet populair onder jongere drugsgebruikers. Het wordt dan ook vooral nog gebruikt door oudere drugsgebruikers die al langdurig chronisch verslaafd zijn. Voor deze groep gebruikers zijn er in Nederland allerlei voorzieningen. Een bekende voorzienig is methadonverstrekking. De chemische vervanger van heroïne is relatief goedkoop te produceren en kan worden verstrekt aan langdurig gebruikers om de afkickverschijnselen weg te nemen of te verminderen wanneer er geen heroïne wordt gebruikt. Veel gebruikers geve echter aan dat methadon nog meer verslavend is dan heroïne.

Na een tien jaar durend experiment is medicinale heroïneverstrekking nu ook effectief gebleken. Diacetylmorfine is de naam van de medische heroïne. Medicinale heroïneverstrekking zorgt ervoor dat gebruikers naast de drie verstrekkingen per dag niet meer bij hoeven te gebruiken. Dit zorgt voor een enorme vermindering van criminaliteit. Bij methadonverstrekking wordt er vaak nog wel bij gebruikt. Een methadonprogramma kost zo’n 3.000 euro per persoon per jaar terwijl een programma voor medicinale heroïneverstrekking zo’n 18.500 euro per persoon per jaar kost. Toch wordt er nog duizenden tot tienduizenden euro’s bespaard voor de staat door deze 18.500 euro per persoon per jaar te investeren.

De grootste oorzaak van heroïnedoden is een overdosis. Je ademhaling kan dan geheel stoppen of je kunt stikken in je eigen braaksel. Veel heroïnegebruikers hebben last van obstipatie, een verstopping in de stoelgang. Daarnaast zijn heroïnegebruikers vaak genoodzaakt om er een zeer ongezonde en gevaarlijke levensstijl op na te houden. Gelukkig kun je in Nederland ook voor heroïneverslaving behandeld worden. Hiervoor kun je aankloppen bij een verslavingszorginstelling. Iemand die stopt met heroïne kan soms zijn of haar hele leven weer oppakken en wordt bijna een ander mens.

Naast heroïne zijn er zoals gezegd nog andere opiaten zoals morfine en methadon. Morfine wordt vaak gebruikt als extreme pijnstiller bij terminale kankerpatiënten. Methadon wordt vaak als heroïnevervanger aangeboden aan heroïneverslaafden. Morfine is geheel natuurlijk, methadon is geheel chemisch en heroïne is gedeeltelijk natuurlijk en gedeeltelijk chemisch. Al met al is heroïne een van de meest verslavende harddrugs. Er zullen geen mensen zijn die blij zijn dat ze het gebruiken.

Geef een reactie